1. หน้าหลัก
  2. ใบรับรอง
ใบรับรอง
ใบรับรองทางการแพทย์ของผลิตภัณฑ์

TUV

U.S. Certificate

CFDA

ใบรับรองผลิตภัณฑ์

CE ใบรับรอง

ใบรับรองการลงทะเบียนลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ , ใบรับรองสิทธิบัตรรุ่นยูทิลิตี้

ใบรับรอง บริษัท
  • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของบริษัท
  • ใบอนุญาตประกอบกิจการการผลิตอุปกรณ์การแพทย์

เครื่องหมายการค้า ADSS

ใบรับรองเกียรติยศ
  • ใบรับรององค์กรเทคโนโลยีขั้นสูง