1. หน้าหลัก
  2. เกี่ยวกับเรา
  3. บริการ โออีเอ็ม/โอดีเอ็ม
บริการ โออีเอ็ม/โอดีเอ็ม

บริการ โออีเอ็ม / โอดีเอ็ม

1. ให้บริการ โออีเอ็ม / โอดีเอ็มแบบมืออาชีพเกี่ยวกับซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ในระยะเวลาอันสั้น

2. สามารถผลิตได้ทั้งหมดในสวนอุตสาหกรรม ADSS ตั้งแต่การวาดภาพจนถึงการผลิต

อีเมล์: adss.china@adss.com.cn